Select Page

Ekipa

Namesto obljub rešujemo konkretne probleme vašega okoliša in mesta. Ker štejejo samo dejanja …

1

dr. Robert Golob

predsednik uprave družbe, Gen-i, enega večjih zaposlovalcev na Goriškem (zaposluje pretežno mlade visoko izobražene kadre) ter velikega podpornika lokalnega športa in kulture, s poudarkom na športu mladih. Istočasno svojo družbeno odgovornost že štiri mandate izkazuje kot svetnik v Mestnem svetu Nova Gorica in kot predsednik Krajevne skupnosti Kromberk – Loke.

Neodvisno Listo Roberta Goloba sestavlja skupina podobno mislečih posameznikov, ki verjamemo, da se da narediti marsikaj, če je le volja. To miselnost ter podjetniško prodorno držo želimo iz svojih ožjih okolij prenesti v Mestni svet in preko njega do vseh prebivalcev našega čudovitega mesta in občine, ki se mora spet ponosno pozicionirati kot gospodarsko kulturni center severne Primorske.

Vemo, da je pravi temelj smotrna zelena vizija občine, ki mora ustvariti okolje in klimo za razvoj trajnostno naravnanega gospodarstva, s poudarkom na delovnih mestih z visoko dodano vrednostjo…

2

dr. Mirjam Bon Klanjšček

legendarna profesorica matematike, ki  je kot poslanka v Državnem zboru s številnimi pobudami na različne načine bogatila naš prostor  –  prenos lastništva karavel v Parku miru, širjenje in zavarovanje ceste NG – Lokve, nižje trošarine za male pivovarje …

Robert Golob me je že pred  12 leti povabil na svojo listo in ker dobro poznam njega in njegove izredne managerske sposobnosti, sem vse od takrat vedno ponosno in požrtvovalno zastopala neodvisno Listo Roberta Goloba. Tako bo seveda tudi v tokratnem mandatu, ko se bom kot novopečena upokojenka lahko še bolj predano posvetila družbeno odgovornim  aktivnostim, vezanim na našo občino in življenje v njej. Zavzemala si bom za medgeneracijsko povezovanje in predajala izkušnje in kontakte, ki sem si jih pridobila tudi kot poslanka Državnega Zbora, mlajšim kolegom.

3

Jožko Leban

nekoč uspešen gospodarstvenik, danes aktiven in pripaden Solkanec, ki v Listi Roberta Goloba vidi priložnost za nadaljnji razvoj Solkana.

Lista Roberta Goloba je vsesplošno naravnana – od gospodarskega pa do socialnega področja. Že v preteklem štiriletnem mandatu smo delovali povezano in kar me najbolj veseli – delovali smo konkretno, konstruktivno  in v dobrobit vseh občanov. Na tej listi vidim i največ možnosti za realizacijo načrtov v Solkanu.

4

Ljubka Čargo

aktivna upokojenka – članica Sveta zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica in Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost Nova Gorica ter Odbora za socialo in zdravstvo v MONG. Bila je tudi predsednica KS Banjšice.

Sama sem imela kot mestna svetnica v pravkar zaključenem mandatu priložnost spremljati dovolj od blizu delo Liste Roberta Goloba. Gre za dobro ekipo z velikim znanjem in pripravljenostjo na trdo delo, zato kandidiram na tej listi.

V preteklem mandatu smo že – tudi z mojim zelo velikim angažmajem – naredili veliko za našo Planoto: obnovili smo vodovod in cesto Bitež, razširili več odsekov cest. Pred nami pa so novi cilji: prenova šole v Čepovanu ter vrtca in šole v Grgarju, mala čistilna naprava Lohke in mnogi drugi …

5

dr. Dejan Paravan

direktor strateškega inoviranja, ki zna tudi kot predavatelj in mentor mlade navduševati nad znanostjo in razvojem, je član Upravnega odbora Univerze v Novi Gorici; sicer zaprisežen športnik in predsednik odbojkarskega kluba Gen-i Volley.

Na Listi Roberta Goloba klandidiram zato, ker imam rad akcijo in ne le besede. Z izkušnjami in kompetencami, ki sem jih pridobil v gospodarstvu, želim dvigniti raven podjetniške kulture med mladimi s povezovanjem izobraževalnih ustanov in podjetij. Mladi morajo imeti željo, pogum in kompetence za uresničitev svojih podjetniških idej. Zato se bom zavzemal za spodbudno okolje za zagonska podjetja, s ciljem ustvarjanja novih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo.

6

Tjaša Podgornik

nekdaj odlična plesalka se zdaj spretno giblje po gradbiščih kot kreativna arhitektka z velikim občutkom za urbanizem in kakovostno življenje v mestu.

Zaradi svoje poklicne usmerjenosti bodo moji napori in prizadevanja seveda usmerjeni predvsem v infrastrukturne in urbanistične rešitve, ki bi pomenile premik v kakovosti življenja občanov:

  • Nove in celovite politične vizije zagotavljanja mobilnosti, ki bodo dolgoročne, strateške in itegrativne ter bodo vključevale sektorske politike, institucije in sosednje občine.
  • Optimizacija parkirne politike in posodobitev prometnih standardov.

7

mag. Dragan Pelengić

direktor igralniško-zabaviščnega centra na Goriškem.

Verjamem, da lahko Lista Roberta Goloba naredi največ za gospodarski in siceršnji razvoj našega prostora.

8

Alenka Zavrtanik Čelan, dr.

zavzeta borka za pravice vseh depriviligiranih skupin, še posebej žensk, z zgodbami katerih se srečuje vsak dan kot spec. ginekologinja in porodničarka

Odprtih oči in srca med občani bom poskrbela, da se bodo njihovi problemi slišali in reševali v Mestnem svetu ter pomagala odpirati vrata, da bo občanom zagotovljena socialna varnost in zdravo življenjsko okolje.

9

Silvan Saksida, dr.

spec. internist v oddelku za dializo.

Prizadevati si moramo, da bo Nova Gorica v vseh pogledih zdrava občina – kar pomeni, da morajo imeti ljudje delo, biti sami s seboj in svojim razvojem zadovoljnji, da morajo živeti v zdravem okolju, ki nudi spodbude za gibanje in druge aktivnosti in še marsikaj.

10

Anja Rijavec

diplomantka socialnega managmenta, predsednica krajevne skupnosti Lokve-Lazna, soorganizatorka dogodkov, željna novih izzivov …

Za kandidaturo na listi me žene predvsem želja po pridobivanju novega znanja in izkušenj iz poslovnega in političnega sveta, ki jih lahko pridobim od ljudi, ki so že dlje časa v teh vodah ter da mlade v svojem okolju spodbudim k medsebojnemu sodelovanju in pripadnosti ter delovanju v lokalni skupnosti, saj le na tak način lahko pripomoremo in uspemo pri razvoju skupnosti, v kateri živimo in delujemo. V mladih je potencial, le vzornika in gonilno silo potrebujemo.

11

Aljoša Cej

profesionalno izvršni direktor za finance in računovodstvo, ljubiteljsko pa strasten glasbenik – dolgoletni član Goriškega pihalnega orkestra.

Že vrsto let sem aktiven v ljubiteljski kulturi, kjer je denarja vedno premalo. Ker si želim, da bi v občinski proračun dolgoročno pritekalo več denarja, da bi ga tako lahko več ostalo tudi za kulturne projekte in dejavnost, sodelujem na listi RG in jo podpiram, saj so se v Mestnem svetu že dokazali in verjamem, da je ta ekipa sposobna to željo in cilj uresničiti. Aktivneje je treba pristopiti k pridobivanju in črpanju evropskih in državnih sredstev, predvsem pa zastaviti in uresničevati dolgoročno razvojno strategijo občine, usmerjeno zlasti v ustvarjanje pogojev za zaposlovanje in bivanje mladih.

12

Blanka Maraž

ustanoviteljica, do nedavnega predsednica in gonilna sila Aktiva mestnih žena in deklet Goričanke tke vezi med meščani in tako izkazuje pripadnost Novi Gorici.

V Listi Robera Goloba vidim možnost nadaljnjega aktivnega delovanja na področju ohranjanja kulture sobivanja v mestu, ohranjanju kulturne dediščine, razvoju turizma, sodelovanju obeh Goric…

13

Slavko Komel

je legenda goriškega avto moto športa.

Prizadeval si bom, da Goriška dobi poligon, ki bi služil za trening ljubiteljem avto moto športa, hkrati pa bi nudil občutek varnosti mladim voznikom, ki se morajo sedaj svojih prvih »šoferskih korakov« lotiti kar na cesti.

14

Bogdana Godnič

prokuristka, ljubiteljsko predsednica sekcije mažoretk v Prvačini, ki združuje mladino vseh okoliških krajev.

Na Listi Roberta Goloba kandidiram zato, ker gre za listo dejanj. Med drugimi društvi so tudi nam – prvačkim mažoretkam – izkazali podporo, ko so se svetniki v prejšnjem mandatu odpovedali sejninam za razvoj mladinskega športa.
Znotraj Liste si bom prizadevala predvsem za razvoj Prvačine, med drugim za spremembo financiranja športne dvorane v Prvačini, za temeljito prenovo Hiše aleksandrink v Prvačini in vključitev dediščine aleksandrink v turistično ponudbo Nove Gorica.

 

15

Valter Pisk

predsednik Krajevne skupnosti Lokovec, že celo desetletje v vseh pogledih aktiven krajan in pobudnik številnih aktivnosti v Lokovcu, s ciljem izboljšanja kakovosti življenja v njem.

Listi Roberta Goloba sem se pridružil s ciljem konkretnejšega sodelovanja na celovitemu razvoju občine na področju gospodarstva ter velikim poudarkom k napredku in koriščenju potenciala našega podeželja.

16

Vanja Nardin Ukmar

ustanoviteljica Podporne skupine za ženske Goričanka.si, ki od leta 2015 združuje podobno misleče ženske iz lokalnega okolja. Skupaj ustvarjajo projekte, ki izhajajo iz potreb v družbi – kot npr. preprečevanju mobinga na delovnem mestu.

Znotraj Liste Roberta Goloba se bom zavzemala za aktivno državljanstvo in s tem povezano izboljšanje kvalitete življenja posameznikov in družbe.

17

mag. Iris Prando

poleg rednega dela v gospodarstvu že vrsto let predava na Ljudski univerzi ter po mnenju slušateljev zelo uspešno prepleta teoretično znanje s praktičnimi izkušnjami.

Kandidiram  zaradi želje po ustvarjanju okolja, ki bi omogočalo posamezniku, da se razvija in izpopolnjuje. Zavzemala se bom za podporo in razvoj društvenih dejavnosti, ki bogatijo in povezujejo ljudi – v mojem Grgarju smo že sedaj na tem področju zelo aktivni.

18

Senada Leban

strokovna delavka v kriznem centru.

Velik pomen bi dala depriviligiranim skupinam in socialno šibkim posameznikom, predvsem z vključevanjem in ozaveščanjem, kako naj si pomagajo in kako jim lahko pomagamo v stiski.

19

Alan Vičič

razvojni inženir v eni največjih družb na Primorskem, v prostem času športnik, ki si prizadeva za razvoj športa in miselnih iger ter dvig motivacije pri otrocih na tem področju.

Zavzemal se bom za razvoj svojega kraja in občine, skupne vizije za boljši dobrobit naših potomcev, krajanov, občanov.
Zavzemal se bom, da se besede, ki jih bomo izrekli, tudi udejanijo.

20

Tomaž Leban

samostonji podjetnik – grafik.

Na listi RG kandidiram, ker menim, da bo ta lista največ naredila v Mestnem svetu za razvoj mesta in Solkana.

Sem samostojni podjetnik z dvema mandatoma v svetu krajevne skupnosti Solkan, kjer smo, predvsem v prvem mandatu, kar precej naredili. Zavzemal se bom za nadaljnja vlaganja v športno rekreacijsko cono v Kajak centru in ureditev kolesarskih poti po Solkanu.

21

Janko Belingar

kajakaški sodnik in velik športni navdušenec.

Znotraj Liste si bom zavzemal predvsem za vzpodbujanje razvoja športa, ki ima velik pomen za našo mladino in naše mesto. Največjo pozornost bom namenjal kajakaštvu, enemu od paradnih športov Solkana in celotne Goriške, ki je (bilo) vrsto let močan promotor našega prostora. Vzporedno z njim se bi seveda moral razviti rekreacijski in turistični park ob naši lepi Soči, ki bi pomenil velik korak naprej ne le za razvoj športa in rekreacije, ampak tudi za turizem. Soča in zeleni pas okrog nje zagotovo nista dovolj izkoriščena in urejena. Kajakaštvo pa naj med goriškimi športi spet dobi mesto, ki si ga zasluži.

22

Maja Šinigoj

gospodarstvenica – računovodja z velikim smislom za socialo.

Zavzemala si bom, da besede »Nova Gorica – zeleno mesto« – ne bodo le izrabljena parola, ampak da se bo to odražalo v našem vsakdanu: razvoj kolesarstva kot načina mobilnosti, urejanje pešpoti, preusmerjanje prometa iz mesta, …
Velik pomen bi dala tudi pomoč mladim in socialno šibkim pri reševanju njihovega stanovanjskega problema.

23

Mitja Trtnik

upokojeni gospodarstvenik, že od vsega začetka lojalen in aktiven član Liste Roberta Goloba, v mandatu 2006-2010 tudi podžupan Mestne občine Nova Gorica.

Dva mandata sem kot mestni svetnik sokreiaral Listo Roberta Goloba – z dobrim delom in vodenjem nosilca liste nam je uspevalo, da so bili naši predlogi, ki so bile usmerjeni v dobro občank in občanov Mestne občine, v večini tudi sprejeti. Verjamem, da bo Lista dobro delovala tudi v prihodnje z
usmerjenostjo v trajnostni razvoj občine. Razvoj gospodarstva, skrb za mlade, stanovanjska
politika, sociala, medgeneracijsko povezovanje ostajajo prednostne usmeritve našega programa in prepričan sem, da jih bodo izvoljeni kandidati liste tudi udejanjili. Kot aktivni član jim bom še nadalje pomagal in podpiral pri njihovih
prizadevanjih za uresničitev programa.

24

Nina Bizjak

kajakašica – udeleženka svetovnega prvenstva v kajaku, z zanimanjem za razvoj okolice reke Soče.

Moji napori bodo usmerjeni k ureditvi ter nadaljnjemu razvoju Športnega parka Solkan ter okolice reke Soče.

25

Alida Jurca

univ. dipl. pravnica v pokoju.

Moja prizadevanja bodo usmerjena predvsem v razvoj našega kraja. Za začetek kar našega naselja, Varde, kjer že vrsto let čakamo na postavitev javne razsvetljave.

26

Erik Petejan

gostinec, skrbi za turistični razvoj in ponudbo našega mesta, v prostem času pa kot član upravnega odbora odbojkarskega kluba Gen-i Volley soustvarja zgodbo goriškega športa.

Kot gostinsko turistični delavec in velik ljubitelj in podpornik športa si bom prizadeval za razvoj športnega turizma v naši občini. Prepričan sem, da imamo za to odlične danosti in že zdaj veliko zagnanih posameznikov, ki jih je le potrebno smiselno povezati in usmeriti za dosego skupnih ciljev.

27

Eva Pahor

jezikoslovka, ki je s strastjo in podjetniško žilico stopila na pot osebnega trenerstva.

Moja prizadevanja bodo usmerjena v razvoj občine, prijazne mladim. Osnoven pogoj, da se bo več mladih vračalo v Novo Gorico, je zdravo gospodarstvo in posledično dovolj delovnih mest, zato je treba veliko pozornosti nameniti temu področju. Tudi k temu, da se mlade opogumlja, da stopijo na samostojno pot podjetnika in s tem bogatijo naš prostor. Sama sem se za ta korak odločila – kot diplomirana uni. jezikoslovka sem stopila na pot podjetništva kot osebna trenerka.

28

Gorazd Leban

kot podpredsednik kolesarskega kluba DJAK, si prizadeva za popularizacjo kolesarstva in rekreacije med mladimi.

Na LRG kandidiram, ker sem prepričan, da lahko skupaj pripomoremo k razvoju kolesarstva in kolesarjem prijazne infrastrukture. Prizadevam si za spodbujanje uporabe kolesa tako za rekreacijo kot tudi za potrebe vsakodnevne mobilnosti, ki naj bo trajnostno naravnana in s tem prispeva k izboljšanju bivalnih pogojev za vse nas (manj hrupa, zastojev, onesnaženosti zraka …). Trenutno imamo kolesarske steze, poti, a niso povezane v neko smiselno celoto, ki bi spodbujala vsakodnevno uporabo kolesa. Omogočimo našim malčkom pogoje za športne aktivnosti in predvsem varno pot do doma!

29

Meta Mačus

udeleženka olimpijskih iger, danes neumorno prenaša svoje znanje in izkušnje na mlade rodove goriških atletov.

Moj glavni fokus bo seveda šport mladih, cilj pa, da otroci skozi zabavo, igro in druženje vzljubijo gibanje. Šport vzgaja aktivne, vztrajne in socialne posameznike, kar se konec koncev odraža tudi v zdravi družbi. Zato ga podprimo!

30

mag. Zoran Jovičević

profesor na Gimnaziji Nova Gorica, ki širi kulturo dialoga ter ozavešča dijake ter tudi širšo javnost o aktualnih dogodkih v Sloveniji in izven, zato poleg rednega dela organizira okrogle mize z gosti, ki širijo obzorja. V svojem poklicu čuti veliko moralno odgovornost, da prenaša akumulirano znanje in izkušnje na bodoče generacije, ki bodo prevzemale vodilne in odgovorne naloge v naši državi.

Na Listi Robeta Goloba kandidiram predvsem zaradi povabila moje nekdanje profesorice in sodelavke Mirjam Bon Klanjšček. Tudi Roberta poznam in ga kot osebnost zelo cenim. Povedati pa je treba, da so tudi ostali nosilci liste zanimivi posamezniki, ki vlivajo pri ljudeh zaupanje in vero, da se da nekaj spremeniti.

31

Gabrijel Seljak

znan predvsem kot izjemen poznavalec gob in narave nasploh ter eden največjih strokovnjakov na področju zdravstvenega varstva rastlin v Sloveniji.

Območje Ronketa med Kromberško in Vojkovo cesto v Novi Gorici je bivanjsko izrazito degradirano, zato je dodatno poseganje v ta prostor izjemno občutljivo. Na tem območju se je nakopičilo in se še kopiči neobičajno veliko nerešenih bivanjskih težav, od neurejenih in nezadostnih parkirnih mest, do občasnega poplavljanja hiš na Kromberški cesti, zapuščenih in razpadajočih industrijskih zgradb s salonitno kritino (bivši Ideal), opuščenih gradbišč ter izrazito prekomerne prometne obremenjenosti območja…

32

Miran Franko

že vrsto let povezuje, podarja in vzgaja s svojimi dejanji v projektih kot so Sončkov dan, Male olimpijske igre…

Zavzemal se bom za podporo projektov, namenjenih otrokom in ljubiteljem športa. Kot idejni vodja in nosilec projektov Športnega društva Sonček zelo dobro vem, da kljub vsej zagnanosti in volunterskemu delu, omenjeni projekti potrebujejo vendarle tudi podporo iz okolja. Zato tudi kandidiram na Listi Roberta Goloba, ki v samem Mestnem svetu, njeni člani pa tudi osebno in preko podjetij, ki jih zastopajo, podpirajo projekte, ki bogatijo našo občino.