Select Page

Neodvisno Listo Roberta Goloba sestavlja skupina podobno mislečih posameznikov, ki verjamemo, da se da narediti marsikaj, če je le volja. To miselnost ter podjetniško prodorno držo želimo iz svojih ožjih okolij prenesti v Mestni svet in preko njega do vseh prebivalcev našega čudovitega mesta in občine, ki se mora spet ponosno pozicionirati kot gospodarsko kulturni center severne Primorske.

Vemo, da je pravi temelj smotrna zelena vizija občine, ki mora ustvariti okolje in klimo za razvoj trajnostno naravnanega gospodarstva, s poudarkom na delovnih mestih z visoko dodano vrednostjo. Potem pa se kot domine to prenaša na vse ostale ravni blaginje z razvojem kulture, športa, sociale, s pomlajevanjem in infrastrukturnim dograjevanjem mesta. Prav glede slednjega se bomo še bolj aktivno vključili v upravljanje s ciljem, da se že planirani projekti končno tudi uresničiijo. Naša konkurenča prednost je namreč produktivnost in ta se zrcali v dejanjih na različnih področjih, ki naš prostor polnijo in bogatijo vsak dan, ne le v času lokalnih volitev.

Na koncu pa štejejo samo dejanja.